DEN OTEVŘENÝCH OKEN 2021 | Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova

https://youtu.be/Quo-9MCg6l4 Ve čtvrtek dne 11. 2. 2021 pořádáme pro zájemce o studium netradiční DOO – Den otevřených oken.

web školy: https://www.jergym.cz/

Z důvodů pandemie nemůžeme uspořádat Den otevřených dveří, tak jak bychom si představovali. Pro všechny zájemce proto otevřeme okna, ta počítačová, nehledě na to, jestli v PC nebo Mac.
Od 16 hodin bude otevřený Meet pro jednotlivé obory, kde budete mít příležitost se zeptat na vše, co vás zajímá o studiu na naší škole.
Současně budete mít možnost se s naší školou virtuálně seznámit prostřednictvím „oken“.
Věříme, že náš DOO vám pomůže při volbě budoucí střední školy.

Kontakt na tým školní televize:
Instagram: @fajnskola
E-mail: jergymtv@gmail.com, popř. zuzana.martinovska@jergym.cz